2015-01-26

Primeiros Auxilios.

Raúl  González -Redondo  Ares, animador sociocultura de Mondoñedo,  veu darnos unha charla de primeiros auxilios que nos resultou moi interesante.